Kategorie
Box reklamowy
Kontakt

Firma E-VOLT

tel: 531-866-455
gg: 7686525
e-mail: biuro@e-volt.pl

adres: ul. Przy Torze 1,
35-205 Rzeszów
(budynek HÖRMANN)

godziny otwarcia :
od poniedziałku do piątku 8 - 16

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

Nowości

REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych z ustwą z dnia 27.07. 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2002 Nr 141, poz.1176 ze zm.).
2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skonaktować sie z firmą E-VOLT za pośrednictwem poczty elektronicznej badź telefonicznie. Nastepnie pobrać ze strony e-volt.pl formularz reklamacji, uzupełnić wymagane dane załączając numer dowodu zakupu lub w razie konieczności kopie bądź numer faktury. Wszystkie dane teleadresowe znajdują sie w zakładce Kontakt na stronie e-volt.pl. Koszt przesyłki reklamacyjnej do firmy pokrywa klient (chyba, że strony ustaliły innaczej). W przypadku gdy firma odsyła naprawiony bądź nowy produkt z tytułu reklamacji koszt dostawy do klienta pokrywa firma.
3. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartośc dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transortu. Reklamacje dotyczace niezgodności przesyłki z zamówieniem bądź uszkodzeń mechanicznych dostarczanego produktu powstałych w wyniku transportu będa rozpatrywane tylko w razie ich zgłoszenia przez Klienta przy odbiorze towaru od przewoźnika.
4. Na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz 1176 ze zm.), wszystkie reklamacje zostana rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wpłyniecia do firmy reklamowanego produktu.
W przypadku zwrotu. Konsument ma prawo do zwrotu produktu bez podawania przyczyny w ciągu10 dni kalendarzowych. W tym celu należy pobrać ze strony www.e-volt.pl formularz zwrotu towaru, uzupełnić wymagane dane, załączając otrzymany paragon lub w razie konieczności kopie bądź numer faktury. Wszystkie dane teleadresowe znajdują sie w zakładce Kontakt na stronie e-volt.pl. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa klient.
5. Na odesłanie produktu do sprzedającego przysługuje 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca wypłaci wówczas pieniądze w ciągu14 dni od otrzymania produktu.
6. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatnosci wybrał Klient, w przypadku reklamacji oraz zwrotów, E-VOLT zwraca pieniądze klienowi na podany przez niego numer konta bankowego. Informacje te będa ustalane z Klientem drogą mailową.
7. Reklamacje i zwroty proszę kierować na adres:
E-VOLT Wojciech Zaremba
ul. Przy Torze 1,
35-205 Rzeszów

W celu złożenia reklamacji lub zwrotu należy pobrać jeden z formularzy znajdujących się poniżej:Z poważaniem,
Zespół E-VOLT.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl

Niniejsze opracowanie graficzne w całości stanowi wyłączność firmy E-VOLT. Zakazuje się powielania, rozpowszechniania, fotokopiowania lub jakichkolwiek innych sposobów wykorzystywania materiałów na jakichkolwiek polach eksploatacji bez posiadania pisemnej zgody wydanej przez firmę E-VOLT